وزارت اموزش و پرورش اموزشو پرورش سیستان و بلوچستان اداره اموزش و پرورش بزمان
Xگروه بین المللی HSE IRAN
گروه بین المللی ایمنی بهداشت

صفحه اصلی | لیست خبرها | اخبار داغ | اخبار اقتصادی | حوادث جدید | مطالب تازه | ورزشی | تبلیغات در پورتال | تماس با ما


» تبلیغات





» گزارشات تصویری

» گزیده ها

» تازه ها

» مرتبط ها

» نظرسنجی

» اخبار

     » اخبار »» بیشتر
 
 » سامانه پادا مارس کارهای سیستمی و سامانه را انجام می دهند و دانش اموزان خو می توانند با رمز و کاربری ثبت نام کارنامه گواهی اشتغال به تحصیل انجام دهند


سامانه پادا می توانند بعد از اینکه مدیران مدارس کار های سیتمی و انلاین نمرات در سیدا و سامانه فاینال و انجام دهند دانش اموزان می توانن کارهای خود را با رمز و کاربری انجام دهند

» جزئیات

 
 
 » سامانه پادا مارس کارهای سیستمی و سامانه را انجام می دهند و دانش اموزان خو می توانند با رمز و کاربری ثبت نام کارنامه گواهی اشتغال به تحصیل انجام دهند


سامانه پادا می توانند بعد از اینکه مدیران مدارس کار های سیتمی و انلاین نمرات در سیدا و سامانه فاینال و انجام دهند دانش اموزان می توانن کارهای خود را با رمز و کاربری انجام دهند

» جزئیات

 
 
 » سامانه پادا مارس کارهای سیستمی و سامانه را انجام می دهند و دانش اموزان خو می توانند با رمز و کاربری ثبت نام کارنامه گواهی اشتغال به تحصیل انجام دهند


سامانه پادا می توانند بعد از اینکه مدیران مدارس کار های سیتمی و انلاین نمرات در سیدا و سامانه فاینال و انجام دهند دانش اموزان می توانن کارهای خود را با رمز و کاربری انجام دهند

» جزئیات

 
 
 » اداره کل اموزش و پرورش سیستان و بلوچستان کل ادارات اموزش و پرورش مناطق و شهرستانها زیر نظر این اداره کل است


اداره کل اموزش و پرورش سیستان و بلوچستان نظارت بر کل ادارات اموزش و پرورش شهرستانها و مناطق و مدارس کل استان سیستان و بلوچستان  بر عهده دارد علم و دانش تعلیم و تربیت بر عهده ان اداره کل

» جزئیات

 
 
 » وزارت اموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران اقتصاد و مسول کل نیروهای کارمند و تایید اموزش و پرورش است


وزارت اموزش و پرورش منطقه تاییدیه کل کارمندان و نیر و های دستکا ها اجرایی بر عهده اموزش و پرورش است یک میلیون و دویست هزار معلم و دبیرا و ۱۳ میلیون دانش اموز زیر نظر وزارت اموزش و پرورش است نظام تعلیم و تربیت است و بهار علم و دانش

» جزئیات

 

  1  2


     » اخبار »» بیشتر



پانل کاربران

تبلیغات

مرور گذشته

پانل کاربران
{login}

خبرهای جدید
{news}
Copyright @ 2013 پورتال هفت نوت | All Rights Reserved.